19258_R1_B3

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK) Tekirdağ’da, ‘Yazılım Güvenliği ve Standartları’ ana temasıyla, 20 Ekim tarihinde Namık Kemal Üniversirtesi’nde düzenlendi.30. kez düzenlenen Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantıları’nın, bu yıl,  üretilen yararlı sonuçların tüm akademisyenlere aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK) olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu karar gereği, UBMK’2016 ilk kez İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi. UBMK’ 2016 ile; araştırmacıların, bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlarının, bilim insanlarının, öğrencilerin, uzmanların, ilgili toplulukların, oda üyelerinin, dernek ve kurum temsilcilerinin, bilgisayar bilimi ve mühendisliği konularında karşılaşılan problemlere ortak akıl ile çözüm önerileri geliştirmeleri, en iyi uygulamaları ve güncel gelişmeleri paylaşmaları, yeni fikirler ve çözümler geliştirmeleri için eşsiz bir ortam oluşturulması hedeflendi. Konferansta; Gebze Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar ‘Ülkemizde yazılım mühendisliği güvenliği’, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ‘Ülkemizde bilgi güvenliği mühendisliği’’,  Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Varol ‘Ülkemizde adli bilişim mühendisliği’, Oracle’dan Sedat Zencirci ‘Bulut bilişim güvenliğinde yeni eğilimler’, Microsoft’dan Dr. Erdal Coşgun ‘Bilgi güvenliğinde güncel makine öğrenmesi yöntemleri’, Yaşar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz ‘Adli bilişimde yeni eğilimler’ ve Atılım Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Yazıcı ‘Ülkemizde bilgisayar, bilgisayar bilimleri ve yazılım mühendisliği eğitimleri’ konularında katılımcılara bilgi birikimlerini ve deneyimlerini aktardılar.
Konferansta; 19 Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sedat Akleylek başkanlığında, ‘Kriptografi ve ağ güvenliğinin uygulamalı ve teorik yönleri’ konusunda çalıştay düzenlendi. 370 katılımcının ve 69 bölüm başkanının bulunduğu konferansta; 3 farklı oturum gerçekleştirildi.  Konferans Bildiriler Kitabı ve diğer ayrıntılar www.ubmk.org adresinden takip edilebilir.

kaynak:bthaber