banner

Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2017)

​Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için 21 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Geçen yıl ise bu toplantının otuz birincisi düzenlenmiştir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların sadece bölüm başkanları arasına değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Akdeniz Üniversitesinde II. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2017) düzenlenmiştir.

İkincisi düzenlenen konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım, Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek; yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak; ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaktır.

UBMK 2017’nin bu yılki ana konusu “Büyük Veri” olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilmiştir. Sözlü ve poster sunumları için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında basılmıştır. Seçilen bildiriler ise başta Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, International Journal of Information Security Science  gibi dergilerde yayımlanmıştır.

​Konferansta ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilmiştir.

Konferans Konuları:

Temel Konular

 • Sanallaştırma
 • Bulut bilişim, uygulamaları ve güvenliği
 • Bilgi Teorisi
 • Yapay Zekâ ve Uygulamaları
 • Web ve Veri Madenciliği
 • Veri Bilimi
 • Büyük Veri Analitiği
 • Web Teknolojileri ve Uygulamaları
 • Nesnelerin İnterneti
 • Mobil Hesaplama
 • Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
 • Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
 • Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
 • Bilgisayar Mimarileri
 • Veri Yapıları
 • Programlama Dilleri
 • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
 • Yazılım Mühendisliği
 • Veritabanı Teknolojileri, Uygulamaları ve Güvenliği

Diğer ve Güncel Konular

 • Arama Motorları, Teknolojileri, Uygulamaları ve Tehditleri
 • Adli Bilişim
 • Kriptoloji ve Kripto Analiz
 • Anlamsal web
 • Doğal Dil İşleme
 • Çevreci Bilişim
 • Yazılım Tanımlı Ağlar
 • Google Mühendisliği
 • e’li, m’li veya u’lu uygulamalar
 • Telif Hakları Koruma Yaklaşımları
 • Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
 • Açık Kaynaklar
 • Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
 • Bilişim Hukuku
 • Bilişim Teknolojileri
 • Yönetişim
 • Bilişim Sistemleri Standartları
 • M2M ve Endüstri 4.0
 • Silikon İçerisinde Uygulamalar

Eğitim, Strateji ve Politikalar

 • Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Eğitimi
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
 • Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
 • Ülke Stratejileri ve Politikaları
 • Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
 • Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk

Detaylı bilgi için http://www.ubmk.org/ ziyaret edebilirsiniz.