Öğrencilerimizin başarılı Bitirme Projeleri yapabilmeleri için Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen 2016/2017 Güz Dönemi Lisans Bitirme Projeleri ile ilgili bilgilendirme semineri 28 Eylül 2016 tarihinde Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU tarafından verilmiştir. Öğrencilerimizin yoğun katılımıyla yapılan toplantıda, katma değeri yüksek projelerin yapılması için yeni hazırlanan “Lisans Bitirme Projeleri Yönergesi Uygulama Esasları” bu toplantıda aktarılmıştır.

Bölüm başkanımız, Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Bölüm Başkanlığı tarafından yeni hazırlanan uygulama esaslarının amacı, kapsamı ve içeriği ile ilgili olarak öğrencileri öncelikle bilgilendirmiş ve bu konuda bölümümüzde takip edilecek işlem adımlarını detaylarıyla öğrencilerimize aktarmıştır. İteraktif bir şekilde yapılan seminerde soru-cevap eşliğinde projelerin öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine sağlayacağı katkılar, yanında bölümümüze, toplumumuza ve ülkemize sağlayacağı katkılardan bahsetmiş ve günümüz ihtiyaçlarına yönelik ne tür projeler hazırlanabileceği konusunda bilgi ve birikimini değerli lisans öğrencilerimize aktarmıştır. Öğrencilerin başarılarını arttırmaları için mutlaka Tübitak Projeleri yapmaları, üniversite-endüstri projelerinde yer almaları, diğer bölüm ve kurumlarla işbirliği yapılan projelerde görev almalarının önemi vurgulanmıştır. Son olarak; bir bitirme projesinin belirlenmesi, seçilmesi, planlanması, sürdürülmesi ve başarı ile sonuçlandırılması için yapılması gerekenler, öğrencilerimize detaylı olarak açıklanmıştır.

Toplantıya iştirak eden bölümümüz öğretim elemanlarından Arş. Gör. Mahmut KAYA ve Arş. Gör. Ramazan TERZİ; geçmiş yıllarda öğrencilerimiz tarafından hazırlanan başarılı projelerden örnekler vererek bitirme projelerinin öğrencilerimizin lisans sonrası iş hayatına adım atmada sağlayacağı katkıları ve bitirme projelerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için öğrenciler ve danışmanlar arasındaki iletişim zamanında kurulması ve yürütülmesinin başarılı bir proje için çok önemli olduğunu vurgulamışlardır.

projetop