Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı’, 11 Şubat tarihinde Gazi Üniversitesi’nde düzenlendi. Çalıştay öncesi, ‘Gazi Üniversitesi Büyük Veri ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BIDISEC) Laboratuvarı’, Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın da katılımıyla açıldı.

‘Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı’; ülkemizde büyük veri ve bilgi güvenliği alanlarındaki problemleri belirlemek, bunlara beraber çözüm önerileri bulmak, ortak çalışmalar yapmak, en iyi örnek uygulamaları geliştirmek ve en önemlisi kamuda mevcut verilerin güvenle işlenerek farklı ve yeni değerler elde edilmesine katkı sağlamak amacıyla Gazi Ünivesitesi’nde gerçekleştirildi. Kamu ve özel sektör çalışanlarıyla, akademisyenler, öğrenciler ve uzmanları bir araya getiren çalıştay; olası iş birliklerinin artması ve ortak çözümler geliştirilmesi hedefiyle düzenlendi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber’in de katıldığı programın açılışında konuşan Adana Milletvekili ve TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, internet ortamında yer alan veri miktarının her geçen gün arttığını vurguladı. Ünüvar, “Attığımız her adımın veriye dönüştüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu gelişmeler, imkânları yanında riskleri de beraberinde getiriyor. Açılışını yaptığımız laboratuvar alınması gereken tedbirlerin başında geliyor. Laboratuvarda görülen yapının ardında ciddi bir yazılım mevcut. Bizler, dijital dünyayla donanımlı, dijital okur-yazarlığı yüksek, veri mühendisliğine kanalize şekilde bir nesil yetiştirmek zorundayız. Ancak bu şekilde güçlü bir ülkede yaşarız” değerlendirmesini yaptı.

‘Büyük Veri’; büyük bakış açısı ve büyük çözümler getirmemizi sağlıyor

Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, verilerin analiz edilmesi ve gerekli çözümlerin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek artık akıllı verilerden söz edildiğini kaydetti. Sağıroğlu, “Veri, zeki çözümler üretmek için gerekli. Verilerimiz güvenilir de olmak zorunda. ‘Büyük Veri’ bundan sonra daha anlamlı hale gelecek. ‘Büyük Veri’; büyük bakış açısı ve büyük çözümler getirmemizi sağlıyor. Verilerin en değerli varlıklarımız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Veri yoksa değer de yok. Diğer yandan ‘Büyük Veri’, büyük problem de demek. Yeni yatırımlara ihtiyaç var. Büyük veri analitiği için uzmanlar yetiştirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Oracle adına sunum yapan Dr. Pelin Özbozkurt da; özel sektör ve akademi arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Laboratuvarda nitelikli bilişim elemanı yetiştirilecek

Oracle’ın katkılarıyla kurulan ‘Gazi Üniversitesi Büyük Veri ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BIDISEC) Laboratuvarı’ hakkında bilgi veren Oracle Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cem Şatana şunları kaydetti: “Laboratuvar, tam olarak üniversite-sanayi iş birliğinin yansıması oldu. Oracle olarak laboratuvarın büyük veri makinesi ve yazılımlarını sağladık. Uzman arkadaşlarımız dönemsel olarak burada ders de verecekler. Laboratuvarın iki amacı mevcut. İlki; burada, kamunun ve özel kurumların, üniversite iş birliğiyle projeler üretecek olması. Laboratuvar, tüm kurumlara açık olacak. Burasını altyapı olarak kullanılıp çıktılarını da kendi kurumlarında sonuç olarak değerlendirebilecekler. Herkes gelip bu kapıyı çalabilir. Diğer önemli konu; burada nitelikli bilişim elemanı yetiştirilmesi sağlanmış olacak ki bu da beni çok heyecanlandırıyor. Büyük veri analitiği konusu ilk kez burada ele alınacak.”

Kaynak: www.bthaber.com