IMG_8872

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde görevli Arş. Gör. Ramazan TERZİ tarafından, Gazi Üniversitesi personeli ve öğrencilerine haftalık Büyük Veri Eğitimleri verilmiştir. Eğitimler kapsamında aşağıda belirtilen tarihlerde ilgili konular tartışılmıştır.

03.08.2016 – Dağıtık analiz ve Hadoop mimarisi

10.08.2016 – MapReduce paradigması

15.08.2016 – MapReduce uygulamaları