Türk Keneşi & Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü Etkinliğinde Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU “Büyük Etki için Büyük Veri” temalı sunum gerçekleştirmiştir.

e-davetiye