Konferans hakkında BTHaber’in yapmış olduğu habere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz!

Konferans kapsamında Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu’nun yapmış olduğu “Büyük Veri Uygulamaları ve Türkiye” başlıklı konuşmanın sunumuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

BTK, Gazi Üniversitesi ve BGD işbirliği ile gerçekleştirilen 3. Büyük Veri Uygulamaları Konferansı’na davetlisiniz!

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretilen veri miktarları ve veri çeşitlilikleri her geçen gün hızla artmaktadır. Artan veri miktarları artık büyük veri olarak ifade edilmektedir. Yüksek hacim, hız ve çeşitlilikte üretilen yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan verileri içermektedir. Birçok araştırma ve devlet kurumları, organizasyonlar, üniveristeler, endüstriyel otomasyon sistemleri, sensörler, farklı sektör alan uygulamaları büyük veri üretim ortamlarını oluşturmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda internet ve mobil penetrasyonun artmasıyla dijitalleşme artmış, dijital veri üretimi ve dağıtımı yaygınlaşmıştır. Ülkemizde de büyük veri üretilir hale gelmiştir. Büyük verinin bilginin ham maddesi olması, dolayısıyla karar verme süreçlerini etkilemesi, büyük veri analitiğinin önemini artırmaktadır. Kurumların, organizasyonların, fikirlerin, uygulamaların ve ürünlerin rekabet üstünlüğü kazanmasında verinin önemi büyüktür. Veriden değer elde etmek önemlidir. Veriden değer elde edilmesinin bilinmesive uygulanmasıdır. Büyük veriden, ekonomik değer elde etmek için, verilere sahip olunması, veriden değer elde edilecek ortamarın oluşturulması ve doğruluğu sağlanmış verinin ileri analitik yöntemlerle işlenmesi ve değer elde edilmesi gerekmektedir. Bugün için ülkemizde büyük verilerde değer elde etmek için büyük veri ve analitiğinden yararlanılmakta, ekonomik ve ticari faaliyetlerden kamu yönetimine, bilimsel araştırmalardan inovasyona, ulusal güvenlikten kişisel güvenliğe pek çok alanda çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında; hatırımızda olan yayımlanmış veya açıklanmış başarı hikayeleri çok azdır. Bu yıl 3.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Büyük Veri Uygulamaları Konferansının amacı; kurum, sektör ve üniversitelerin bu alanda yapılan en iyi gerçek büyük veri uygulamalarını bu etkinlikte paylaşmak, bu alanda yapılacak olan yeni çalışmaları cesaretlendirmek, bu alanda yapılan çalışmalarda karşılaşılan güçlükleri değerlendendirmek, veriden değer elde etmenin önündeki engelleri tekrar gözden geçirmek ve bundan sonraki süreçte veriden değer elde etmede atılması gereken adımların neler olduğunu değerlendirip çözüm önerileri geliştirmek için düzenlenmektedir. Digital toplum ve ülke olma yolunda hızla ilerlediğimiz günümüzde bu alanda yapılması gereknler ile atılması gereken adımların da konuşulacağı bu etkinliğe uzmanları ve katkı verecek olan yöneticileri davet ediyoruz.

Etkinlik Programı

Etkinliğe kayıt olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Leave a Reply