Büyük Veri Analitiği, Güvenliği ve Mahremiyeti Kitabı

Büyük Veri Analitiği, Güvenliği ve Mahremiyeti Kitabı

Bu kitap; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 11 Şubat 2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlediği Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı sonucunda elde edilen bilgilerden, sunumlardan, gerçekleştirilen tartışmalardan ve yapılan önerilerden yola çıkılarak; literatürdeki bilgilerden de faydalanılarak; “Büyük Veri Analitiği, Güvenliği ve Mahremiyeti” konusunda ülkemizde farkındalık oluşturmak ve gelecekte yapılacak çalışmalara yön vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ücretsiz olarak indirilebilen bu kitap,…

Büyük Veri Eğitimleri

Büyük Veri Eğitimleri

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde görevli Arş. Gör. Ramazan TERZİ tarafından, Gazi Üniversitesi personeli ve öğrencilerine haftalık Büyük Veri Eğitimleri verilmiştir. Eğitimler kapsamında aşağıda belirtilen tarihlerde ilgili konular tartışılmıştır. 03.08.2016 – Dağıtık analiz ve Hadoop mimarisi 10.08.2016 – MapReduce paradigması 15.08.2016 – MapReduce uygulamaları  

6. Uluslararası Siber Güvenlik Çalıştayı ve Sertifika Programı

6. Uluslararası Siber Güvenlik Çalıştayı ve Sertifika Programı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami ÇOLAK öncülüğünde düzenlenen, 6. Uluslararası Siber Güvenlik Çalıştayı ve Sertifika Programı 23-27 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Farklı ülkelerden 40 profesörün konuşmacı olarak katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaya 350 kişi kayıt yaptırmıştır. Katılımcılara 5 günlük çalıştay sonunda 42 saatlik sertifika ve sertifika eki verilmiştir. Çalıştay kapsamında Amerika Birleşik Devleti(ABD), Ankara ve Elazığ’da bulunan üniversitelerden…

Dijital dünyayla donanımlı bir nesil yetiştirmek zorundayız

Dijital dünyayla donanımlı bir nesil yetiştirmek zorundayız

Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı’, 11 Şubat tarihinde Gazi Üniversitesi’nde düzenlendi. Çalıştay öncesi, ‘Gazi Üniversitesi Büyük Veri ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BIDISEC) Laboratuvarı’, Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın da katılımıyla açıldı. ‘Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı’; ülkemizde büyük veri ve bilgi güvenliği alanlarındaki problemleri belirlemek, bunlara beraber çözüm önerileri bulmak, ortak çalışmalar yapmak, en iyi örnek uygulamaları geliştirmek ve en…