Kamu Siber Güvenlik Zirvesi

Kamu Siber Güvenlik Zirvesi

KAMU SİBER GÜVENLİK ZİRVESİ’2017 Bilişim teknolojilerinin en fazla etkilediği kesimlerden biri kuşkusuz kamu kurumlarıdır. Kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmasıyla birlikte, verilen kamu hizmetleri çeşitlenmiş ve kalitesi de artmıştır. E- hizmetlerin getirdiği kolaylıklar ve kazanımlarla birlikte her gün sayısı ve çeşidi artarak devam eden siber tehdit ve saldırılara da muhatap olunmaktadır. Kamu Bilişimcileri Derneği, kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak, kamuda bilişim…

BIG DATA ÇALIŞTAYI

BIG DATA ÇALIŞTAYI

Ülkemizde elektronik kamu hizmetlerinin yaygınlaşması kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde politika yapıcılara rehberlik etme noktasında önemli bir kaynak haline gelmiştir.  Teknik anlamda böyle bir veri kaynağının yönetimini dolayısıyla da son yıllarda sıkça anılmakta ve tartışılmakta olan BIG DATA (Büyük Veri) kullanımı önemli hale getirmektedir.​ Kamu kurumlarında ve sağlık alanında Big Data kullanımının gerekliliği ve önemi hakkında yapacağımız çalışmada sizleri de aramız görmekten mutluluk duyarız. Katılım Şartları: ​Big…

Büyüme Ancak BT Yönetişimiyle Gerçekleşebilir

Büyüme Ancak BT Yönetişimiyle Gerçekleşebilir

Gazi Üniv. Müh. Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu Gelişmiş toplumlar teknolojiyi kullanarak yapılan iş ve işlemleri kolaylaştırmakta, iş verimliliğini artırmakta, yaşam kalitesini yükseltmekte ve en önemlisi toplumun veya ülkenin ​bilgi ekonomisini oluşturarak gelişime devam etmekte. Gelişmekte olan toplumlar ise ancak BT teknolojilerini kullanarak gelişebilir ve değişebilirler. Günümüzde büyüme ve gelişme ancak ve ancak BT teknolojileriyle, desteğiyle veya yönetişimiyle gerçekleşebilmekte. En büyük…

Kamuda büyük veri analitiği ve güvenliği okuryazarlığı gelişmeli

Kamuda büyük veri analitiği ve güvenliği okuryazarlığı gelişmeli

‘Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı’nın ardından elde edilen çıktıların kamuoyuyla paylaşılması amacıyla ‘Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı Sonuç Bildirgesi’ yayımlandı. Bildirgede; yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün düzenlediği ‘Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı’nın çıktıları detaylı şekilde ele alınıyor ve şu bilgileri içeriyor: Çalıştaydan önce, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde yer…