bthaber_ssGazi Üniv. Müh. Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Gelişmiş toplumlar teknolojiyi kullanarak yapılan iş ve işlemleri kolaylaştırmakta, iş verimliliğini artırmakta, yaşam kalitesini yükseltmekte ve en önemlisi toplumun veya ülkenin ​bilgi ekonomisini oluşturarak gelişime devam etmekte. Gelişmekte olan toplumlar ise ancak BT teknolojilerini kullanarak gelişebilir ve değişebilirler. Günümüzde büyüme ve gelişme ancak ve ancak BT teknolojileriyle, desteğiyle veya yönetişimiyle gerçekleşebilmekte. En büyük katma değer ise toplumların refahı ve demokrasi anlayışının yaygınlaştırılmasıdır. Bu çerçevede kamu ile gerçekleştirilen projelerde etkin teknoloji kullanımıyla işlemler kolaylaşmakta ve hizmet kalitesi artmakta, kişilerin ve toplumun kendisini daha fazla geliştirme ve iyileştirmesine katkı sağlanabilmekte. Bu noktada kamuya ve özel sektöre çok önemli görevler düşmekte. O da iş ve işlemleri hızlandırma, kolaylaştırma, geliştirme ve daha çok kazanca dönüştürülmesi için ortak iş birlikleri yapmaları, kullanılan ve geliştirilen teknolojilerde ise hizmet ve ürün kalitesini arttırmaları, bilginin ve sistemlerin güvenle çalışmalarını tesis ederek, memnuniyeti yükseltmeleri, verimliliği arttırmaları ve hayatı kolaylaştırmalarıdır.
​Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak, teknolojiyi iyi anlayan, kullanan, problemlerin çözümüne uygulayan ve en önemlisi yeni teknolojiler geliştirmelerine katkılar sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Dönem içinde ve belirli dönemlerde geliştirilen ödevler ve projelerle bu hususlar geliştirilmeye çalışılmakta. Son dönemde öğrencilerimizin TÜBİTAK Proje yarışmalarında aldıkları dereceler yapılan çalışmaların meyveleridir. Bunun yanın da yapılan ‘Liselere Yönelik Mobil Programlama Eğitimi’, ‘Bilgi Güvenliğinin arttırılmasına yönelik verilen seminerler’, ISCTurkey, Büyük Veri Çalıştayı, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Konferansı gibi düzenlenen etkinlikler, yapılan ulusal ve uluslararası projelerle de bu katkılar artırılmaya çalışılmakta. ​Yol haritamız ise bu katkıların artarak devam ettirilmesidir.​

Mükemmel bir hizmet ancak güvenli veya güvenle verilen hizmettir
Kurumların bilgi varlıkları ​veya verileri, kurumların en değerli varlıklarıdır. Kurumlar, bu değerlerle varlıklarını devam ettirmekte ve saygınlıklarını sürdürmekte. Bu sürecin devam etmesi iyi bir altyapı kurulması, işletilmesi ve bu ortamlarda tutulan, işlenen veya gönderilip alınan tüm verilerin veya varlıkların korunması ile mümkün ve BT yönetişiminde de en önemli hususların başında gelmekte. Bilgi varlıklarının değerini bilen kurumlar ancak ve ancak bunun farkında ve verilerini korumakta titizlikle davranmakta. Mükemmel bir hizmet ancak ve ancak güvenli veya güvenle verilen hizmettir. Önerilerim ise;
1. Yönetişimde bu teknolojileri kullanan veya üreten kurumların her zamankinden daha dikkatli olması gereklidir. Bunun farkında olunarak kurumların veri veya bilgi varlıkları değerleri belirlenmeli, bu ölçüde yönetişim iyileştirilmeli ve yönetilmeli.
2. Güvenliğin dinamik bir süreç olduğunun farkındalığında çözümler üretilmeli.
3. Alınacak önlemler arasında teknoloji kullanımı önemli olsa da yetişmiş insan gücünün en önemli husus olduğunun farkında olunmalı ve buna göre çözümler üretilmeli.
4. Bilgi varlıkları değerine göre çözümler üretilerek standartlar çerçevesinde sistemler kurulmalı, yönetilmeli ve denetlenmeli.
5. Her kurum sahip olduğu bilgi birikimine veya varlık değerine göre stratejiler ve politikalar geliştirmeli ve uygulamalı.
6. Tehdit ve tehlikeler yakınen takip edilmeli ve var ise bu açıklıklar giderilmeli.
7. Kullanılan sistemler veya yazılımlar belirli aralıklarla test edilmeli ve iyileştirmeler veya sistemde sıkılaştırma yapılmalı.
8. Mutlaka konu uzmanı kişiler ilgili birimlerde çalıştırılmalı, çalışanlar ise mutlaka desteklenmeli.
9. Yapılan işlemler sadece bazı kurum veya kuruluşlarda değil tüm kurumlarda veya kuruluşlarda yapılmalı ve ortak çözümler geliştirilmeli.  Zayıf halkalar mümkün olduğunca ayıklanmalı.
10. UDH Bakanlığı Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı dokümanlarının güncellemeleri vakit geçirmeden belirlenen takvimlerde yayınlamalı,var ise aksaklıklar zamanında gidermeli.
11. Gazi Üniversitesi’nin Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında yetiştirdiği lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri sektör ve kurumlar tarafından desteklenmeli. Bu programlara ilgili uzmanların daha çok önem vermeleri gerekir. Kurumlar kendini geliştirecek çalışanlarını desteklemeli.

Kaynak: www.bthaber.com